Gwarancja najniższej ceny

 

Rezerwując poprzez nasz portal - możesz być pewien, że za wyjazd zapłacisz najniższą cenę na polskim rynku. Gwarantujemy, że w żadnym innym biurze podróży nie znajdziesz takiej samej oferty, w cenie niższej niż oferowana przez nas. Dzięki naszej akcji "Gwarancja Najniższej Ceny" każdy Klient, który w innym biurze podróży spotka się z identyczną i tańszą ofertą, i zawiadomi nas o tym, otrzyma wynagrodzenie w wysokości różnicy cenowej obu ofert.


Regulamin
 1. Organizatorem akcji marketingowej "Gwarancja najniższej ceny" jest Biuro Podróży.
 2. Przedmiotem akcji są oferty turystyczne sprzedawane na portalu za pośrednictwem Internetu i Call Center. Warunki i ostateczna cena oferty muszą zostać każdorazowo pisemnie potwierdzone (e-mailem lub faxem) przez pracownika Call Center.
 3. Poprzez "Gwarancję Najniższej Ceny" Biuro Podróży gwarantuje swoim klientom, że w żadnym innym działającym na terenie Polski biurze podróży nie znajdą takiej samej oferty, z takimi samymi warunkami podróży oraz świadczeniami po niższej cenie, pod warunkiem, że oferta:
  • jest organizowana przez tego samego touroperatora (organizatora),
  • posiada identyczne świadczenia: hotel, ten sam rodzaj pokoju, ten sam rodzaj wyżywienia, ten sam okres pobytu, ten sam rodzaj ubezpieczenia,
  • posiada takie same warunki przelotu : ten sam termin wylotu, wylot z tego samego miasta, przelot tą samą linią lotniczą,
  • jest oferowana na podstawie tego samego numeru komunikatu "last minute" touroperatora (organizatora).
 4. Klient, który po dokonaniu zakupu wycieczki turystycznej na portalu, znajdzie tego samego dnia identyczną ofertę, ale korzystniejszą cenowo, dostanie zwrot różnicy w cenie w stosunku do wcześniej zapłaconej kwoty.
 5. Jeżeli cena takiej samej oferty turystycznej w innym biurze wyrażona jest w EUR lub USD, to ze względu na możliwość wystąpienia różnic kursowych, stosuje się dla celów porównawczych średni kurs EUR (€) lub USD ($) Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący w dniu zakupu oferty.
 6. Zwrot kwoty stanowiącej różnicę w cenie, zostanie dokonany przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia dowodu zaistnienia różnic w cenie.
 7. Za dowód zaistnienia różnicy w cenie uważa się zaświadczenie wystawione przez inne biuro podróży, zawierające jego dokładne dane adresowe, datę wystawienia i pieczątkę. Zaświadczenie musi potwierdzać, że usługa turystyczna cechująca się określonymi świadczeniami i warunkami ( patrz pkt. 3) w danym dniu po określonej cenie, jest rzeczywiście tańsza, niż oferta opłacona przez klienta tego samego dnia u Biuro Podróży.
 8. Zaświadczenie (dowód zaistnienia różnicy w cenie) powinno być przesłane na nasz adres.
 9. Biuro Podróży zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.